Programmitoimkond ja põhikirjatoimkond

Programmitoimkond

25.04.2018 seisuga on programmitoimkonnas 16 erakonna liiget, kes käsitlevad kõiki ettepanekuid, mis puudutavad meie üldprogrammi, aga ka valimisplatvorme.

Toimkonna juhatajaks ning üldprogrammi eest vastutajaks valiti Marko Kaasik ja asejuhatajaks ning 2019-2023 Parlamendi programmi eest vastutajaks Züleyxa Izmailova.

Toimkonna e-post: programm[at]erakond.ee.

Põhikirjatoimkond

Põhikirjatoimkonda kuulub 5 erakonna liiget.

Põhikirjatoimkonda juhib Jüri Ginter. 

Sekretäri ülesandeid täidab Küllike Reimaa.

Põhikirja ja esitatud ettepanekutega on võimalik tutvuda aadressil:

https://docs.google.com/document/d/1rJRkCMFPhhSerr20L4Rj-Pf4TCP_bYp9MIS-q8kSMeI/edit

Toimkonna e-post on pohikiri[at]erakond.ee

Põhikirjast:

§ 42. Programmitoimkond ja põhikirjatoimkond

(1) Programmitoimkonna ja põhikirjatoimkonna määrab volikogu.

(2) Toimkondade liikmed valivad endi hulgast esimehe.

(3) Toimkonnad valmistavad ette ja esitavad üldkogule ning erakonna sisehääletusele vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused ning töötavad välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

(4) Toimkondade otsused tehakse poolthäälte enamusega.

§ 43. Erakonna ametlikud toimkonnad ja töörühmad.

Erakonna toimkonnad ja töögrupid, sh nii põhikirja- ja programmitoimkonna, kinnitab erakonna juhatuse ettepanekul volikogu. Volikogu kinnitab ka nende organite tegevuskorra ja volitused.

Translate »
%d bloggers like this: