Peasekretär

Joonas Laks

EER peasekretär/juhatuse liige

joonas.laks@erakond.ee, +372 56 479 412

§ 40. Peasekretäri ülesanded ja õigused

Peasekretär:

1) esindab erakonda majandustegevuses, saades selleks juhatuselt volituse;

2) vastutab erakonna sisedokumentatsiooni ettevalmistamise, erakonna ürituste korraldamise eest;

3) jälgib eelarve täitmist ja püstitatud eesmärkide saavutamist;

4) täidab oma pädevuse piires juhatuse otsuseid;

5) juhib erakonna büroo tööd ja korraldab asjaajamist;

6) korraldab juhatuse ja volikogu otsuste täitmist;

7) sõlmib töölepingud erakonna töötajatega;

8) sõlmib erakonna tegevuseks vajalikud muud lepingud;

9) annab oma tegevusest aru juhatusele, volikogule ja üldkogule;

10) koordineerib piirkondlike üksuste tegevust;

11) koordineerib valimiskampaaniaid.

Translate »
%d bloggers like this: