Liitu erakonnaga!

Kui tahad seista keskkonna ja sellega kõigi Eesti inimeste heaolu ja tervise säilimise eest, siis liitu Rohelistega! Iga päevaga tulevad lähemale Riigikogu valimised ja meie, Eestimaa Rohelised, tahame anda Eesti rahvale tagasi tema loodus- ja inimsõbraliku sisu!

Erakonna põhikirjast: “Erakonna eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Erakonna poliitilised huvid ja nende saavutamise vahendid on sõnastatud erakonna programmis.

Täida liitumisavaldus siin: https://goo.gl/forms/itSumtixWZoidf142

Välja prinditav versioon siin: liitumisavaldus.pdf

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik, kes tunnustab erakonna põhikirja ja programmi ega kuulu mõnda teise erakonda. Erakonna liige lähtub suhtlemisel erakonnas kehtestatud Heast Tavast ning arusaamast, et erakond on selle liikmete ühishuvi esindaja ja väljendaja.

Liikme (ja toetajaliikme) võtab erakonda vastu erakonna juhatus taotleja poolt allkirjastatud avalduse alusel. Juhatus esitab kandidaadi nime erakonnale võimalike toetus- või vastuväidete avaldamiseks vähemalt üks nädal enne liikmeksvõtmise otsuse tegemist.

Erakonna 25.03.2017 üldkogu otsusega on Eestimaa Rohelised liikmemaks:

  • 4€/kuus (või 48€/aasta)
  • 10€/aastas (töötu/üliõpilane/pensionär)

Juhatusel on õigus teha erandeid ja mõjuva põhjuse puhul ka liikmemaksust vabastada (kirjuta juhatus@erakond.ee). Värskelt liitunutel palume maksta liikmeks oldud kuude eest.

Liikmemaks tasuda erakonna kontole:

Makse saaja: Erakond Eestimaa Rohelised

Arvelduskonto SWED-is: EE072200221029698609
Arvelduskonto LHV-s: EE697700771002048823

Selgitus: Liikmemaks 2021

Translate »
%d bloggers like this: